Halina

RODO

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Operator Serwisu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

3. Pliki cookies wykorzystywane są do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

4. Zbierane są ogólne i anonimowe dane statystyczne za pośrednictwem narzędzi analitycznych np. Google Analytics.

5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

6. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu..

Zarządzanie cookies

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Działając w zgodzie z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO w tym dokumencie informujemy o tym jak przetwarzamy twoje dane osobowe.

1. Administratorem Danych Osobowych jest: Pokoje Gościnne Halina, 84-120 Władysławowo, ul. Steyera 7, tel. 695 851 940
2. Celem i podstawą prawną przetwarzania jest:
 • a) Realizacja umowy noclegu/najmu lokalu, zgodnie z RODO art. 6 ust. 1 lit b (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).
 • b) Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Willi Daria w trakcie pobytu, zgodnie z RODO art. 6 ust. 1 lit d (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osobowy fizycznej).
 • c) Wywiązanie się z obowiązku podatkowego oraz opłaty miejscowej zgodnie z Ordynacją Podatkową i Uchwałą Rady Miejskiej Władysławowa, zgodnie z RODO art. 6 ust. 1 lit c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
3. Dane przetwarzane będą przez okres przewidziany w przepisach szczególnych określających czas przetwarzania w celu wywiązania się z obowiązku podatkowego.
4. Osoba której dane dotyczą ma prawo do:
 • a) Dostępu do swoich danych, które przetwarza administrator.
 • b) Sprostowania danych przetwarzanych przez administratora.
 • c) Żądania usunięcia danych jeżeli przepisy szczególne nie mówią inaczej.
 • d) Żądania ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu, zgłoszenia skargi wobec przetwarzaniu oraz danych.
5. Odbiorcami danych osobowych są:
 • a) Urząd Miejski we Władysławowie w celu uiszczenia opłaty miejscowej.
 • b) Urząd Skarbowy w celu rozliczenia podatków.
 • c) Bank w którym konto posiada administrator w celu zaksięgowania wpłat dokonywanych na konto.
 • d) Podmioty pośredniczące w zawieraniu transakcji.
 • e) Biuro rachunkowe Administratora.

Szanujemy Twoje prawo do prywatności